กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การประกอบสร้างสุนทรียะแห่งรัก และ ภาพสะท้อนสังคมในภาพยนตร์รักของไทย พ.ศ. 2548-2552 Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy