กลับไปที่รายละเอียดของบทความ Vol 2, No 1 (2014): วารสารวิชาการนวัตกรรมสื่อสารสังคม (The Journal of Social Communication Innovation) Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล