กลับไปที่รายละเอียดของบทความ Vol 3, No 1 (2015): วารสารวิชาการนวัตกรรมสื่อสารสังคม (The Journal of Social Communication Innovation) Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy