กลับไปที่รายละเอียดของบทความ Vol 4, No 2 (2016): วารสารวิชาการนวัตกรรมสื่อสารสังคม (The Journal of Social Communication Innovation) Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล