[1]
ผลศิริ ณ. และ พันธบุตร เ. 2020. การพัฒนาแอปพลิเคชันต้นแบบสำหรับธุรกิจแก้บน. วารสารวิชาการนวัตกรรมสื่อสารสังคม. 8, 2 (ธ.ค. 2020), 22–33.