[1]
แสงจันทร์ณ., นามวงษ์จ. และ ใจสุดาธ. 2020. การพัฒนาบรรจุภัณฑ์จากเส้นใยพืชในท้องถิ่นเพื่อส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยว ต.ห้วยแร้ง อ.เมือง จ.ตราด. วารสารวิชาการนวัตกรรมสื่อสารสังคม. 8, 2 (ธ.ค. 2020), 63-77.