[1]
วารสารวิชาการนวัตกรรมสื่อสารสังคม ก. 2020. ส่วนหน้าวารสาร. วารสารวิชาการนวัตกรรมสื่อสารสังคม. 8, 2 (ธ.ค. 2020).