[1]
กุลกาลยืนยงพ. 2021. แนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนในคุ้งบางกะเจ้า. วารสารวิชาการนวัตกรรมสื่อสารสังคม. 9, 1 (มิ.ย. 2021), 32-41.