[1]
วรโชติกำจร ส. และ แสนราช จ. 2014. การวิเคราะห์การซื้อสินค้ากลุ่มผลิตภัณฑ์อาหารเสริม เครื่องสำอางและอุปโภคบริโภค สำหรับธุรกิจขายตรง โดยวิธีกฏความสัมพันธ์. วารสารวิชาการนวัตกรรมสื่อสารสังคม. 2, 1 (มิ.ย. 2014), 56–63.