(1)
กุลกาลยืนยงพ. แนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนในคุ้งบางกะเจ้า. J. Soc. Commun. Innov. 2021, 9, 32-41.