(1)
วรโชติกำจร ส.; แสนราช จ. การวิเคราะห์การซื้อสินค้ากลุ่มผลิตภัณฑ์อาหารเสริม เครื่องสำอางและอุปโภคบริโภค สำหรับธุรกิจขายตรง โดยวิธีกฏความสัมพันธ์. J. Soc. Commun. Innov. 2014, 2, 56-63.