วารสารวิชาการนวัตกรรมสื่อสารสังคม ก. ส่วนหน้าวารสาร. วารสารวิชาการนวัตกรรมสื่อสารสังคม, v. 8, n. 2, 29 ธ.ค. 2020.