กุลกาลยืนยงพ. แนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนในคุ้งบางกะเจ้า. วารสารวิชาการนวัตกรรมสื่อสารสังคม, v. 9, n. 1, p. 32-41, 28 มิ.ย. 2021.