พีรพัชระจ.; ประทีป ณ ถลางส.; จุ่นบุญร.; อาจศรีธ. การพัฒนาสื่อดิจิทัลอาหารจากกล้วยเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต. วารสารวิชาการนวัตกรรมสื่อสารสังคม, v. 9, n. 1, p. 42-53, 28 มิ.ย. 2021.