[1]
วารสารวิชาการนวัตกรรมสื่อสารสังคม ก., “ส่วนหน้าวารสาร”, J. Soc. Commun. Innov., ปี 8, ฉบับที่ 2, ธ.ค. 2020.