[1]
กุลกาลยืนยงพ., “แนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนในคุ้งบางกะเจ้า”, J. Soc. Commun. Innov., ปี 9, ฉบับที่ 1, น. 32-41, มิ.ย. 2021.