[1]
วรรณภักตร์ ศ. , ทรัพย์รวงทอง ส. และ โพธิพิทักษ์ ป. 2021. แนวทางการบริหารโรงเรียนประชารัฐ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2. วารสารวิจยวิชาการ. 4, 4 (ส.ค. 2021), 205–220. DOI:https://doi.org/10.14456/jra.2021.94.