[1]
ศรีชูรัตน์ พ., วงศ์สรรค์ ว. และ สมบูรณ์ ธ. 2021. การพัฒนาชุดการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่องการหมุนเวียนของน้ำในมหาสมุทร โดยใช้วิธีการเรียนรู้แบบ 4MAT สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 . วารสารวิจยวิชาการ. 5, 1 (ก.ย. 2021), 89–100. DOI:https://doi.org/10.14456/jra.2022.8.