[1]
วชิรปัญญาพงศ์ ศ. 2021. ตัวชี้วัดความสำเร็จของการปฏิบัติงานนอกที่ตั้งของพนักงานในสำนักงาน ยุคปกติใหม่. วารสารวิจยวิชาการ. 5, 1 (พ.ย. 2021), 257–272. DOI:https://doi.org/10.14456/jra.2022.20.