[1]
ภาจิตรภิรมย์ ธ. และ จิวจินดา ช. 2022. วัดเจดีย์ (ไอ้ไข่): คติชน การพัฒนาและการประกอบสร้างในฐานะ “พื้นที่ศักดิ์สิทธิ์” . วารสารวิจยวิชาการ. 5, 5 (ก.ย. 2022), 93–108. DOI:https://doi.org/10.14456/jra.2022.112.