(1)
ศรีชูรัตน์ พ.; วงศ์สรรค์ ว. .; สมบูรณ์ ธ. . การพัฒนาชุดการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่องการหมุนเวียนของน้ำในมหาสมุทร โดยใช้วิธีการเรียนรู้แบบ 4MAT สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5. JRA 2021, 5, 89-100.