วรรณภักตร์ ศิรินทร์ทิพย์, ทรัพย์รวงทอง สาธร, และ โพธิพิทักษ์ ปพนสรรค์. 2021. “แนวทางการบริหารโรงเรียนประชารัฐ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2”. วารสารวิจยวิชาการ 4 (4). Nakhon Sawan, Thailand:205-20. https://doi.org/10.14456/jra.2021.94.