ภาจิตรภิรมย์ ธวเดช, และ จิวจินดา ชาญชัย. 2022. “วัดเจดีย์ (ไอ้ไข่): คติชน การพัฒนาและการประกอบสร้างในฐานะ ‘พื้นที่ศักดิ์สิทธิ์’”. วารสารวิจยวิชาการ 5 (5). Nakhon Sawan, Thailand:93-108. https://doi.org/10.14456/jra.2022.112.