[1]
ภาจิตรภิรมย์ ธ. . และ จิวจินดา ช. ., “วัดเจดีย์ (ไอ้ไข่): คติชน การพัฒนาและการประกอบสร้างในฐานะ ‘พื้นที่ศักดิ์สิทธิ์’ ”, JRA, ปี 5, ฉบับที่ 5, น. 93–108, ก.ย. 2022.