[1]
issarachai ั. 2020. วาระเลือกตั้ง :บทวิเคราะห์ว่าด้วยการเลือกตั้ง 2554 กับความเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างสังคมการเมืองไทย. King Prajadhipok’s Institute Journal. 9, 2 (Sep. 2020), 48–73.