(1)
คงหวานศ. หลักนิติธรรมกับการลงโทษจำคุก. law ubu Journal 1, 8, 87-106.