กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 (2019): วารสารวิชาการนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปี 2562 ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF