กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ปีที่ 9 ฉบับที่ 11 (2021): วารสารวิชาการนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปี 2564 ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF