กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การพัฒนาทักษะการปฏิบัติเมโลเดียนสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา ปีที่ 4-6 ชุมนุมดนตรี ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบทางตรง ร่วมกับเทคนิค STAD Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล