การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ National Conference on Air Quality Thailand : PM2.5

2019-08-29

69400245_1085819421615340_7470966749488218112_n[1]1.jpgจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยร่วมกับศูนย์เครืิอข่ายการจัดการคุณภาพอากาศประเทศไทย (TAQM) จัดการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ National Conference on Air Quality Thailand : PM2.5
ในหัวข้อ
1.ด้านมลพิษอากาศ
2.ด้านการจัดการคุณภาพอากาศ
3.ด้านการบำบัดมลพิศอากาศ
4.ผลกระทบด้านสุขภาพ
5.ด้านเศรษฐศาสตร์
6.ด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ในวันที่ 12 ธันวาคม 2562 ณ โรงแรมปทุมวันปริ๊นเซส กรุงเทพมหานคร
ท่านใดสนใจสามารถลงทะเบียนและดูรายละเอียดเพิ่มได้ที่
https://www.hsm.chula.ac.th/TAQM/index.html