[1]
ประสิทธิ์ ส. 2020. ศึกษาการบริหารวิชาการของมหาวิทยาลัยธรรมกาย แคลิฟอร์เนีย (ประจำประเทศไทย) ในศตวรรษที่ 21. ปัญญา. 27, 2 (ธ.ค. 2020), 100–111.