[1]
Chamnanphuttiphon, S. 2020. บุคลิกภาพแบบหวั่นไหวและคติสมบูรณ์แบบเพื่อทำนายความวิตกกังวลทางสังคม ของนักศึกษา ระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 1 ในภาคใต้ของประเทศไทย. ปัญญา. 27, 2 (ธ.ค. 2020), 49–62.