[1]
แสนภูมี ส. 2021. บทบาทสหรัฐอเมริกากับการส่งเสริมประชาธิปไตยในประเทศไทย. ปัญญา. 28, 3 (ธ.ค. 2021), 140–154.