[1]
วงศ์มูลิทธิกร ณ., อินทร์ชัย ส., ศรีบุญ พ. และ ลิ่มมังกูร จ. 2022. Gig Worker: ความท้าทายของภาครัฐในการบริหารจัดการแรงงานอิสระคนไทยภายใต้ชีวิตวิถีใหม่. ปัญญา. 29, 1 (เม.ย. 2022), 134–148.