(1)
ประสิทธิ์ ส. ศึกษาการบริหารวิชาการของมหาวิทยาลัยธรรมกาย แคลิฟอร์เนีย (ประจำประเทศไทย) ในศตวรรษที่ 21. panya-thjo 2020, 27, 100-111.