(1)
จิตวัฒนากร ต. การสร้างความสุขในองค์กรที่มีอิทธิพลต่อความผูกพันในองค์กร ของพนักงานบริษัทในจังหวัดปทุมธานี. panya-thjo 2021, 28, 84-94.