[1]
ประสิทธิ์ ส., “ศึกษาการบริหารวิชาการของมหาวิทยาลัยธรรมกาย แคลิฟอร์เนีย (ประจำประเทศไทย) ในศตวรรษที่ 21”, panya-thjo, ปี 27, ฉบับที่ 2, น. 100–111, ธ.ค. 2020.