[1]
แสนภูมี ส., “บทบาทสหรัฐอเมริกากับการส่งเสริมประชาธิปไตยในประเทศไทย”, panya-thjo, ปี 28, ฉบับที่ 3, น. 140–154, ธ.ค. 2021.