[1]
จิตวัฒนากร ต., “การสร้างความสุขในองค์กรที่มีอิทธิพลต่อความผูกพันในองค์กร ของพนักงานบริษัทในจังหวัดปทุมธานี”, panya-thjo, ปี 28, ฉบับที่ 3, น. 84–94, ธ.ค. 2021.