[1]
วงศ์มูลิทธิกร ณ., อินทร์ชัย ส., ศรีบุญ พ., และ ลิ่มมังกูร จ., “Gig Worker: ความท้าทายของภาครัฐในการบริหารจัดการแรงงานอิสระคนไทยภายใต้ชีวิตวิถีใหม่”, panya-thjo, ปี 29, ฉบับที่ 1, น. 134–148, เม.ย. 2022.