กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 (2565): ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2565 Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy