กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ISO 11620 : 2008 มาตรฐานตัวชี้วัด : กุญแจวัดค่าแห่งความสำเร็จของงานห้องสมุด ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF