การสร้างวัฒนธรรมการอ่านเพื่อสร้างสังคมความรู้ : ความจำเป็นของสังคมไทย

ผู้แต่ง

  • น้ำทิพย์ วิภาวิน แขนงวิชาสารสนเทศศาสตร์ สาขาวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

คำสำคัญ:

การสร้างวัฒนธรรม, วัฒนธรรม, การอ่าน, สังคมความรู้, สังคมไทย, ไทย

บทคัดย่อ

Inside the article

Tj5kkV.png

Downloads

Download data is not yet available.

References

<img src="https://sv1.picz.in.th/images/2019/02/11/Tj5jdz.png" alt="Tj5jdz.png" border="0" />

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2019-02-21

Most read articles by the same author(s)

<< < 1 2