[1]
วิภาวิน น. 2018. การอนุรักษ์ข้อมูลในมหาวิทยาลัยและห้องสมุดมหาวิทยาลัย. วารสารห้องสมุด สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ. 57, 2 (ก.ค. 2018), 37–52.