[1]
ฤกษ์พินัย ป. 2018. บทบรรณาธิการ. วารสารห้องสมุด สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ. 58, 2 (ก.ย. 2018).