[1]
สุจิตป. 2019. เสริมสร้างสังคมความรู้เพื่อพัฒนานักศึกษา และเพิ่มพูนผลงานวิชาการของคณาจารย์. TLA Bulletin (Thai Library Association). 52, 2 (Feb. 2019), 31-39.