[1]
ปลื้มสำราญกิจ ป. 2021. บทบรรณาธิการ. วารสารห้องสมุด สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ. 65, 2 (ธ.ค. 2021), i.