(1)
ปลื้มสำราญกิจ ป. . บทบรรณาธิการ. TLA Bulletin 2021, 65, i.