[1]
วิภาวิน น., “การอนุรักษ์ข้อมูลในมหาวิทยาลัยและห้องสมุดมหาวิทยาลัย”, TLA Bulletin, ปี 57, ฉบับที่ 2, น. 37–52, ก.ค. 2018.