[1]
วิภาวิน น., “การใช้มาตรฐานสากลประจำเอกสารดิจิทัลในห้องสมุดดิจิทัลและคลังสารสนเทศขององค์กร”, TLA Bulletin, ปี 55, ฉบับที่ 2, น. 1–20, ธ.ค. 2018.